• darkblurbg

In de cursus maakt u kennis met de behandeltherapie volgens Metaphon, ontwikkeld door Howell en Dean in 1986 en vertaald naar het Nederlands door Wil Leijdekker. Met deze therapie worden fonologische vaardigheden getraind om het bewustzijn van de klankeigenschappen van de Nederlandse taal te verbeteren. Daarnaast worden verbeterstrategieën getraind door het inzetten van metalinguïstische oefeningen en te werken met minimale paren.

Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor logopedisten die zich graag willen verdiepen in de behandeling van kinderen die slecht verstaanbaar spreken. Er wordt o.a. aandacht besteed aan de theoretische kennis en diagnostiek van articulatieproblemen. Tijdens de cursus wordt ingegaan op de vereenvoudigingsprocessen van de Nederlandse taal, de fonologische procesanalyses en het behandelen van fonologische problemen of stoornissen middels de Metaphon-therapie. In de cursus komen zowel de theorie als de praktijk duidelijk aan bod. De twee cursusdagen worden met een tussentijd van minimaal drie behandelweken gegeven, zodat er al enige praktijkervaring kan worden opgedaan en op de tweede dag geëvalueerd. Met ondersteuning van video's wordt duidelijk hoe vereenvoudigingsprocessen in de spraak behandeld kunnen worden. Het streven is dat u er de volgende dag in de praktijk mee kunt werken!

Na het volgen van deze cursus kunt u (screenend) fonologisch onderzoek doen naar de articulatiefouten en deze beschrijven in termen van fonologische processen. Aan de hand van deze processen stelt u een behandelplan op en heeft u therapie ideeën opgedaan om behandeling te geven aan kinderen met fonologische problemen.

De cursus wordt gegeven in de vorm van hoorcollege, het bekijken en beluisteren van video-opnamen en geluidsfragmenten, praktijkopdrachten en casuïstiek.

Vanaf medio 2016 wordt de cursus gegeven door Yvette Ribbe, logopedist en logopediewetenschapper. Na een jaar van voorbereiding heeft zij de cursus van Wil Leijdekker, logopedist, onderwijspedagoog en bewerkster, vertaalster van de Metapbon-box overgenomen. Yvette is werkzaam als logopedist op de vroegbehandeling van Koninklijke Kentalis te Zoetermeer.

Beschrijving Informatie
Instituut ProFono
Cursusnaam Metaphon, behandeling van kinderen met fonologische stoornissen
Cursuscode 314344
Cursusniveau post-HBO
Doelgroep logopedisten die werken met of geïnteresseerd zijn in het behandelen van kinderen met spraak- en taalontwikkelingsachterstanden of stoornissen.
Aantal deelnemers max. 20 personen, afhankelijk van de cursuslocatie
Studiebelasting 26 uur
Aantal contacturen 14
Aantal contactdagen 2
Docent Yvette Ribbe, logopedist en logopediewetenschapper
Kosten €505,- incl. cursusmateriaal, koffie, thee en lunch (cursusgeld in 2024)
Tijd 9:00 - 17:00
Accreditatie De cursus is geaccrediteerd door St. ADAP met 37,5 studiepunten.
Certificaat U ontvangt een certificaat wanneer u beide dagen aanwezig bent geweest en zelfstandig een behandelplan kan opstellen.
Aanbevolen literatuur Howell, J., Dean, E. (1998) Fonologische stoornissen. Behandeling van kinderen volgens de Metaphon-therapie. ISBN 978 902 651 5200. (€51,50 in 2023)